Δευτέρα, 6 Απριλίου 2015

Σύλλογος αμβυκούχων Ρόδου ''Το αθήρι''

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με την υπ’αρ.78/2015 διάταξη του Ειρηνοδίκη Ρόδου Φιλίππου Σπυράντη διετάχθη η εγγραφή στο ειδικό βιβλίο του Πρωτοδικείου Ρόδου του σωματείου με επωνυμία  
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΒΥΚΟΥΧΩΝ ΡΟΔΟΥ ΤΟ ΑΘΗΡΙ» 
με έδρα το χωριό Σιάννα Ρόδου και ειδικότερα το Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού και σκοπούς τους αναφερόμενους στο καταστατικό του καθώς και η δημοσίευση περίληψης σε μια ημερησία εφημερίδα που εκδίδεται στη Ρόδο και στο δελτίο δικαστικών δημοσιεύσεων του τομέα ασφάλισης νομικών.
 
Ρόδος,1.4.2015
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος
Σαββούλα Σταύρου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου