Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2010

Ίδρυση, ονοματολογία και σκοποί του Συλλόγου.


Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σιαννών ιδρύθηκε στις 27 Μαρτίου 1999 από 45 μέλη τα οποία είναι τα ιδρυτικά. Τον Νοέμβριου του 1999, αφού είχε ολοκληρωθεί η γραφειοκρατική διαδικασία λειτουργίας, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συγκέντρωση των μελών όπου αποφασίστηκε να δοθεί στον Σύλλογο το όνομα του αρχαίου Δήμου της περιοχής, η Βρασία. Αναλυτικές πληροφορίες για το όνομα του Δήμου, αναφέρονται στην ετικέτα ''Σιάννα'' στην ανάρτηση με θέμα ''Ονοματολογία''.
Σύμφωνα με το καταστατικό, οι σκοποί του Συλλόγου είναι:
1) Η διατήρηση των πολιτιστικών μας παραδόσεων και η διαφύλαξη της πατρικής μας κληρονομιάς,
2) Η συμβολή στην πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των μελών του Συλλόγου και των κατοίκων του χωριού, με την καλλιέργεια των τεχνών, των γραμμάτων και των αθλημάτων,
3) Η προστασία του περιβάλλοντος,
4) Η ανάπτυξη δεσμών φιλίας, αλληλεγγύης και συνεργασίας, καθώς επίσης και συστηματική προσπάθεια για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν το χωριό και τους κατοίκους του,
5) Η διαφώτιση της κοινής γνώμης πάνω στα προβλήματα των κατοίκων και του τόπου,
6) Η διαφύλαξη και η υπεράσπιση των ιδεωδών του Ελληνισμού, της Ορθοδοξίας και των οικογενειακών θεσμών έναντι κάθε πάσης επιβουλής.
Η πραγματοποίηση όλων των παραπάνω σκοπών, επιδιώκεται με νόμιμο μέσο και διαδικασία, ιδιαίτερα δε:
1) Με την διάσωση και διατήρηση λαογραφικών στοιχείων όπως έθιμα, τραγούδια, χορούς και διοργανώνοντας σχετικές εκδηλώσεις και γιορτές,
2) Με την σύσταση τοπικού λαογραφικούμουσείου,
3) Με την σύσταση και λειτουργίας δανειστικής βιβλιοθήκης και δισκοθήκης,
4) Με την διοργάνωση εκθέσεων έργων ελληνικής λαϊκής τέχνης,
5) Με την δημιουργία αθλητικών κέντρων Γυμναστικής και κλασσικού αθλητισμού,
6) Με την διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων, εκδρομών, χοροεσπερίδων και επιμορφωτικών διαλέξεων,
7) Με την διατήρηση και την συντήρηση πράσινων χώρων, με δενδροφυτεύσεις και την προστασία της τοπικής πανίδας,
8)Με την συγκρότηση ομάδων εργασίας, εισηγητικών επιτροπών, επιτροπή μελετών και τεχνικών επιτροπών για πολιτιστικά έργα. Με την σύνταξη και την υποβολή σε κάθε αρμόδιο φορέα σχετικών μελετών προτάσεων, υπομνημάτων και διαβημάτων,
9) Με την έκδοση ενημερωτικού και μορφωτικού φυλλαδίου,
10) Με την ίδρυση και λειτουργία λαϊκού χορευτικού συγκροτήματος,
11) Μ ε την ίδρυση και λειτουργίας κέντρου νεότητας,
12) Με την αποδοχή και την αξιοποίηση υπέρ του Συλλόγου δωρεών, προσφορών και εθελούσιας εργασίας από κάθε νόμιμο φορέα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου