Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2010

Ιδρυτικά μέλη Συλλόγου.

 1. Βρόντου Γεώργιος του Εμμανουήλ
 2. Διακογεωργίου Παρασκευή του Σάββα
 3. Διακογεωργίου Μαρία του Σάββα
 4. Διμέλλη Σταυρούλα του Ευσταθίου
 5. Διμέλλης Ιορδάνης του Ευσταθίου
 6. Λεφτοπίνα Μαρία του Σάββα
 7. Γιμούκης Κωνσταντίνος του Παντελέων
 8. Γιμούκη Αντωνία του Παντελέων
 9. Στεργάκης Εμμανουήλ του Παντελέων
 10. Θεοδωράτος Αιμίλιος του Αντωνίου
 11. Θεοδωράτος Σπύρος του Αντωνίου
 12. Λουλλάς Ευστάθιος του Σπυρίδωνα
 13. Λουλλά Δέσποινα του Σπυρίδωνα
 14. Μαστροσάββα Μαρία του Ευσταθίου
 15. Χαιροπούλου Ευαγγελία του Γεωργίου
 16. Στεργάκη Τσαμπίκα του Παντελέων
 17. Λουλλά Αικατερίνη του Σπυρίδωνα
 18. Μανιά Γεωργία του Θεόδωρα
 19. Μανιά Τσαμπίκα του Θεόδωρα
 20. Μανιάς Θεόδωρος του Εμμανουήλ
 21. Κρητικού Άντζελα του Ευσταθίου
 22. Ίτσου Αικατερίνη του Παντελέων
 23. Διακογεωργίου Ελευθέριος του Ευσταθίου
 24. Φανούδη Γεωργία συζ. Ιωάννου
 25. Καραγιάννης Μιχαήλ του Εμμανουήλ
 26. Φανούδη-Κιούση Έλενα
 27. Φραγκεσκάκης Νικόλαος του Βασιλείου
 28. Μαστροχρήστου Δέσποινα συζ. Δημητρίου
 29. Κοκιαντώνης Εμμανουήλ του Γεωργίου
 30. Μενεγάκης Κωνσταντίνος του Συμεών
 31. Λεφτοπίνας Ηλίας του Σάββα
 32. Λεωνίδας Εμμανουήλ του Στυλιανού
 33. Αυγενικός Μιχαήλ του Αλεξάνδρου
 34. Διακογεωργίου Μηνάς του Σάββα
 35. Θαρρενός Δημήτριος του Σταματίου
 36. Μανακίτσα Ευαγγελία συζ. Παντελέων
 37. Χάρη Ασπασία συζ Γεωργίου
 38. Χάρη Παναγιούλα του Γεωργίου
 39. Χάρης Μιχαήλ του Γεωργίου
 40. Γιμούκη Μαρία του Παντελεών
 41. Γιμούκη Παρασκευή του Πανταλέων
 42. Πλάτση Καλοτίνα του Γεωργίου
 43. Διακογεωργίου Γεώργιος του Αντωνίου
 44. Μαστροσάββας Εμμανουήλ του Ευσταθίου
 45. Θαρρενού Καθολική του Σταματίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου